Wat we doen

Weet jij hoe er in jouw organisatie gesproken wordt?

Met een analyse  van het gespreksklimaat krijg je zicht op hoe er in jouw organisatie gesproken wordt. We checken alle vier de dimensies. Op organisatieniveau kijken we naar structuur en cultuur en op individueel niveau naar bewustzijn en vaardigheden. Daarbij gaan we in op vragen als:

 • Hoe verlopen de werkoverleggen?
 • En de HR-gesprekken?
 • Helpen de dagelijkse tusendoorgesprekken jullie in de gewenste richting te bewegen?
 • Voelen medewerkers zich vrij om hun ideeën te uiten, zorgen te ventileren en problemen aan te kaarten?
 • Bereiken relevante signalen van de werkvloer ook de top?
 • En hoe bewust is iedereen zich van de eigen invloed hierop en de kracht daarvan?
   
Een van mijn teamleden sprak zich direct duidelijker uit en dat vond ik verrassend en geweldig. Daardoor ging ik op een andere manier luisteren en zat ik ook bewuster in het gesprek. 
Gerard Baars | Manager Finance & Control | Radboud Universiteit

 

Zo doen we dat

Een analyse kent drie stappen, we lezen ons in, komen bij jullie langs en advsieren tot tot slot  over hoe je jullie gespreksklimaat kunt verbetren, zelf of met hulp van ons.


1. DEskresearch

We nemen jullie strategische stukken door. Dat geeft inzicht over wat jullie beleid zegt als het gaat om het gespreksklimaat dat jullie nastreven.
 

2. Interviews en observaties

We komen een paar dagen bij je langs om de kwaliteit van gesprekken vast te stellen. Hoeveel? Dat hangt af van de omvang en complexiteit van jullie organisatie. Op die dagen:

 • interviewen we relevante stakeholders
 • observeren we tijdens vergaderingen en in de organisatie (‘bij de koffieautomaat’)
 • sluiten we elke dag af met jouw als opdrachtgever en reflecteren we samen met jou op wat we hebben gezien en gehoord

Zo krijgen we zicht op de praktijk en ervaren we jullie medewerkers zeggen.

 
3. Advies

Je krijgt inzicht in het verschil tussen wat jullie beleid zegt en wat medewerkers zeggen. We adviseren over hoe je een eventueel verschil overbrugt en noemen de belangrijkste verbeterpunten. Daarbij gaan we in op wat je zelf kunt doen en waarbij wij je kunnen helpen.

4. Vervolg

Weten waar je kunt verbeteren is één ding, het daadwerkelijk versterken vraagt om aandacht en inzet. Natuurlijk helpen we je daar graag bij, als sparringpartner en met gerichte interventies, zoals: