Wat we doen

In company trainingen

Het mooie van gespreksvaardigheden is dat ze heel goed te ontwikkelen zijn. Wij maken onze trainingen altijd op maat: interactief en met volop ruimte om te oefenen met situaties uit jullie eigen praktijk. Daar leer je tenslotte het meest van.

 

INTERACTIEF AAN DE SLAG MET JULLIE EIGEN PRAKTIJK

Onze trainingen zijn voor iedereen die:

 • zich er wel eens op betrapt een belangrijk punt toch maar niet te maken.
 • wil leren om tijdens een gesprek open te blijven luisteren of om regie te houden op een punt dat belangrijk is.
 • besluiten wil nemen die gedragen worden door collega’s.
 • afspraken concreter wil maken om de kans te vergroten dat ze ook worden nagekomen.
 • moeite heeft om een ander aan te spreken, maar dit toch op een constructieve manier zou willen doen.

Kortom, voor iedereen die ervaart dat er tijd verloren gaat aan ineffectieve gesprekken en vergaderingen en daarbij kritisch naar zichzelf wil kijken.

Super leerzame training: lekker praktisch, duidelijke uitleg zonder te verdwalen in de theorie
Charlotte Hooijer - van Winsum | HR Business Partner Bosveld Incassodiensten en Gerechtsdeurwaarders

 

Regelmatig zetten we trainingsacteurs in die gespecialiseerd zijn in specifieke vaardigheden, zoals omgaan met weerstand of agressie, een lastige boodschap brengen of feedback geven.  Onderwerpen waar we veel voor gevraagd worden zijn:  elkaar aanspreken, het vergroten van pyschologische en sociale veiligheid en eigen regie op het jaargesprek. Maar er is meer.
 

Met onze trainingen op maat hielpen we eerder al:

 • HR-business partners om de principes van dialoog toe te passen
 • Programmateams om dialogische organisatieontwikkeling en -verandering vorm te geven.
 • Leidinggevenden om (meer) rechtdoorzee te communiceren
 • Artsen om aandachtiger te luisteren naar hun patiënten
 • Wetenschappers om elkaars perspectief te onderzoeken
 • Zorgverleners  om vanuit een waarderende mind  set door te vragen bij cliënten                                                                     
 • Young professionals om hun stem te laten horen
 • Woningcoöperatiemedewerkers om in verbinding te blijven in lastige situaties
 • Communicatieadviseurs  om steviger in positie te komen 
 • OK-medewerkers om elkaar feedback te geven