Wat we doen

Tooling

Omdat mensen zich vaak niet vanzelf uitspreken is het van belang dat jij als werkgever laat zien dat je er alles aan doet om de stem van jouw medewerkers te horen. Daarom geef jij ze natuurlijk graag een steuntje In de rug. Een laagdrempelige en altijd toegankelijke manier om dat te doen, is het aanbieden van tools: praktische handvatten waarin een specifieke gespreksvaardigheid stap voor stap wordt uitgelegd.

 

Op maat voor jullie

Die tools maken we op maat voor jullie. Op basis van interviews -of een analyse van het gespreksklimaat- stellen we vast met welke gesprekken jullie medewerkers moeite hebben en waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Die hulpvragen vertalen we in concrete ‘Hoe doe ik...’vragen, met een duidelijk handelingsperspectief en gericht op het vergroten van eigen invloed. We gebruiken voorbeelden en woorden uit jullie praktijk en verwijzen voor verdieping naar jullie eigen leeraanbod.

 

Via leidinggevenden en HR

Bij de introductie van de tools betrekken we nadrukkelijk jullie leidinggevenden en hr-professionals. En we adviseren over communicatie, zodat de tools ook daadwerkelijk gevonden en gebruikt worden.