Tooling

Achtergrond:

Universiteit Leiden wil (blijven) bouwen aan een veilige, betrokken en lerende gemeenschap, waarin medewerkers met respect voor elkaar samenwerken en actief bijdragen aan het waarmaken van ambities.? De universiteit hecht veel belang aan het bevorderen van sociale veiligheid en open communicatie. Een van de initiatieven om daaraan bij te dragen is de toolkit ‘Let’s Connect’. Deze helpt om medewerkers op een laagdrempelige manier te helpen bij hun eigen invloed op het gespreksklimaat. Kosteneffectief, continu in te zetten en makkelijk aan te vullen.

De vraag aan ons:

Aan Rechtdoorzee is gevraagd behoeften te peilen onder de doelgroep en de hulpvraag van medewerkers en leidinggevenden in kaart te brengen: Na diepte-interviews bleken die vragen vooral te gaan over effectief vergaderen, jezelf uitspreken, verbinding maken, invloed uitoefenen en diversiteit en inclusie.  Samen met een ‘doenktank’ van HR-adviseurs vertaalde Rechtdoorzee dit naar het kader voor de toolkit. 

Wat we hebben gedaan:

Met een klein team ontwikkelden we een format dat we toepasten op 50 herkenbare praktijksituaties. Steeds gericht op de eigen invloed (‘Hoe kan ik...’) op het vergroten van de kwaliteit van gespreken. We besteedden aandacht aan de bijzondere rol van leidinggevenden en gaven verwijzingen naar meer verdieping en het L&D-aanbod van de universiteit. Natuurlijk adviseerden we ook over de inbedding van deze toolkit, want met instrumentarium alleen, creëer je nog geen open communicatie.

Tooling
'Rechtdoorzee bracht heel veel knowhow en expertise in en vertaalde dat speciaal voor ons naar concrete en toegankelijke instructies met verwijzingen naar relevante achtergrondinformatie. Het team van Rechtdoorzee ontwikkelde voor ons een set van 50 tools die ons helpen bij effectievere gespreksvoering. Dit als praktisch onderdeel bij het vergroten van sociale veiligheid en een open gespreksklimaat, op basis van werkelijke behoefte, diepte-interviews en draagvlak van HR-adviseurs uit verschillende faculteiten. Ik ben trots op deze co-creatie en vind eigenlijk dat elke grote organisatie zijn medewerkers zo zou moeten faciliteren!'
Linda Corporan, L&D Adviseur Universiteit Leiden