Gespreksleiding

Achtergrond:

HAS green academy groeit uit tot een kennisinstelling op het gebied van agro, food en leefomgeving. Daarmee bundelt deze hogeschool weloverwogen uiteenlopende perspectieven die samen nodig zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken in het groene domein: van jonge boeren die bezorgd het stikstofdebat volgen tot klimaatactivisten die de leefomgeving willen verbeteren. Soms leiden die verschillende zienswijzen intern tot gevoeligheden die niet vanzelfsprekend worden uitgesproken.

De vraag aan ons:

Wanneer er een directe aanleiding is organiseert het College van Bestuur een avond om hierover het gesprek te voeren met als doel: het vertrouwen versterken dat verschillen en overeenkomsten constructief, onderzoekend en in verbinding met elkaar besproken kunnen worden. 

Wat we hebben gedaan:

Wij adviseerden over de aanpak en opzet van het programma. Op de avond zelf verzorgden we met vijf Rechtdoorzeeërs de gespreksleiding: plenair en in subgroepen. We stimuleerden gelijkwaardige communicatie ongeacht verschillen in persoonlijkheid of hiërarchische positie en stelden vragen waardoor de ruimte groeide voor het geven van ander geluid. Deelnemers vertelden openhartig over zaken die hen al een tijdlang bezighielden en werden gehoord door hun collega’s. Al stap 2 hebben we een aantal collega’s van HR en communicatie opgeleid, zodat zij dit soort bijeenkomsten ook zelf kunnen opzetten en begeleiden.

Gespreksleiding
'Rechtdoorzee faciliteerde een bijzondere avond die inzicht gaf in wat er leeft onder collega’s, met concrete aanknopingspunten voor vervolg. Fijn om te zien hoe collega’s zich openden en tegelijk confronterend dat hiervoor kennelijk een interventie nodig was. Inmiddels komt de dialoog breed in de organisatie op gang. Dat is een mooie ontwikkeling die ruimte geeft om verder te groeien in het voeren van de juiste gesprekken in onderling vertrouwen.'
Liz Chermin, bestuurder van HAS Green Academy, over Rechtdoorzee