Intake vragenlijst

Vul voorafgaand aan het hulpgesprek een paar vragen in. Dat helpt jou alvast om scherp te krijgen wat je precies wilt zeggen en de gesprekshelper om zich voor te bereiden. Kun je nog niet alles invullen? Geen enkel probleem, dan komt dat in het hulpgesprek wel.


Vragenlijst

Naam *
E-mailadres *
Leeftijd (we willen graag vaststellen of leeftijd van invloed is)
Beroep
Jouw gesprekshelper *
Wat wil je in hoofdlijnen zeggen en tegen wie?
Wat is je doel? *
Welke zin(nen) zou je concreet willen uitspreken, om dit doel te bereiken?
Tegen wie wil je deze zin(nen) concreet uitspreken?
Hoe ziet de setting eruit? fysiek, online of hybride?
Wat zijn belangrijke omgevingskenmerken?
Zijn er andere mensen bij? Waar zitten/staan zij?
Welke ongeschreven regels spelen een rol?
Beschrijf zo realistisch mogelijk de opstelling van het gesprek in de ruimte. Geef hierin ook aan welke gesprekspartner(s) op welke plek zitten of staan.
Wanneer ga je je Rechtdoorzee-uitspraak doen?
Op welke dag en op welk tijdstip? Op welk moment in het gesprek?
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *