Wat we doen

Gespreksklimaat

Als je wilt dat mensen zich uitspreken, dan is werken aan individuele vaardigheden niet genoeg. Om patronen van zwijgen of langs elkaar heen praten te doorbreken, moet je actief werken aan een gespreksklimaat waarin alles wat belangrijk is, gezegd kan worden.  

Daarbij gaat het erom dat medewerkers in het dagelijks contact de ruimte ervaren zich te uiten. Die ruimte ervaren ze vooral wanneer hun leidinggevenden consequent uitnodigen om dat te doen. Door vragen te stellen en actief te luisteren, steeds opnieuw. HR en Communicatie kunnen het gespreksklimaat verder versterken met verschillende interventies.

Werk actief aan een gespreksklimaat waarin alles wat belangrijk is, gezegd kan worden.

 

Wil jij met het gespreksklimaat in jouw organisatie aan de slag? Wij helpen je graag:

  • met een scan van hoe cruciale gesprekken op dit moment verlopen. We gaan na in hoeverre medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën te opperen, hun zorgen te ventileren en hun problemen aan te kaarten. En of alle relevante signalen van de werkvloer ook de top bereiken
  • Als we weten waar bij jullie de meeste verbetering nodig is ontwerpen we een traject op maat, waarin we stap voor stap met jullie werken aan verbeteringen. Een voorbeeld van zo’n aanpak vind je hier.