Gebruik tegenstellingen als verbinder

‘Hij begrijpt het toch niet…’. Jij doet je werk op de best mogelijke manier en hebt ongetwijfeld veel ballen hoog te houden. Als je collega dat structureel niet erkent, neem je op een gegeven moment de moeite niet meer om dat uit te leggen. Je trekt je terug, ploetert in stilte en de relatie tussen jullie beiden verslechtert. Hoe voorkom je dit?

Begrijp andermans spagaat

Elk mens heeft doelen, zorgen en omstandigheden die voor hem zo essentieel zijn dat hij ze niet kan negeren, zo schrijven Mickey Connolly en Richard Rianoshek in hun boek Communication Catalyst. Als je connectie wilt maken, móet je deze drie zaken merkbaar respecteren. Doe je dat niet, dan is het moeilijk voor de ander om zich bij jou veilig genoeg te voelen om het achterste van zijn tong te kunnen laten zien.

We hebben allemaal:

  • doelen die we niet kunnen en willen verlaten:
    een verpleegkundige wil altijd goede zorg leveren en kan daar (gelukkig) moeilijk vanaf stappen.
  • zorgen die ons mogelijk in de weg staan om onze doelen te behalen:
    de administratietaken van de verpleegkundige nemen steeds meer tijd in beslag.
  • omstandigheden die maken dat je niet alles in dienst van je doel kunt stellen:
    buiten het werk om heeft deze verpleegkundige te maken met een bepaalde woonsituatie, gezondheid, kinderen, mantelzorg, etc..

Je kunt je vast wel voorstellen dat een verpleegkundige frictie ervaart als de zorgen en omstandigheden maken dat hij geen goede of minder goede zorg kan leveren. Als jij als gesprekspartner de spagaat waarin hij zit niet begrijpt en respecteert, drijft dat jullie uit elkaar.

Laat zien dat je het ziet

Wat gebeurt er precies als je gesprekspartner merkt dat je zijn doelen en bijbehorende zorgen/omstandigheden niet respecteert? Ga jezelf maar na: hoe voel je je als een ander jouw doelen niet serieus neemt of jouw zorgen wegwuift? Je voelt je niet gehoord. Laat staan erkend en gewaardeerd: twee superbelangrijke elementen van een veilige (werk-)relatie. Het gevolg? Je laat het achterste van je tong niet (meer) zien. Een volgende keer deel je je zorgen maar helemaal niet meer. Een gevolg is ook dat je veel minder commitment ervaart naar de ander toe én naar dat wat je met hem afspreekt.

Kortom, wil je connectie maken, dan moet je de ander laten zien dat je erkent wat voor hem belangrijk is. Hardop en expliciet. En dat…kan alleen als je heel goed luistert. Want alleen dan ontdek je wat er bij de ander speelt. Zo maak je de weg vrij voor de ander om zich uit te spreken.

Verbind in je  vraag

Als jij en je collega je beiden erkend en gewaardeerd voelen, betekent dat niet dat jullie het vanzelf over alles eens zijn. Juist zo’n veilig gesprek legt vaak ook tegengestelde belangen of doelen bloot. Een krachtige manier om daarmee om te gaan, is het stellen van een verbindende vraag.

Bij een verbindende vraag gaat het niet om ‘of-of’ maar ‘en-en’. Jij wilt iets en de ander wil ook iets. Dat moeten jullie – hoe dan ook – zien te verenigen. Denk hierbij aan vragen als: Hoe kunnen we A realiseren, zonder B uit het oog te verliezen? Hoe kunnen we voor C kiezen, en tegelijk zorgen dat we D in stand houden? Door een tegenstelling op deze manier te bespreken, richt je je op oplossingen die laten zien dat je de situatie van de ander begrijpt en daar rekening meehoudt, goed bezig!

Gebruik tegenstellingen als verbinder
Mascha
3 augustus 2021