Jeroen Windhorst

Amsterdam

Datgene wat gezegd moet worden, helpt Jeroen zichtbaar maken. Hij leert jou je gesprek te voeren met aandacht en waardering voor jezelf en de ander. Hij laat je ervaren welke keuzemogelijkheden je hebt om een gesprek effectief te voeren. Conflicten? Die hoef je zeker niet te vermijden. Op een goede manier een conflict beslechten geeft duidelijkheid en kan de relatie zelfs verbeteren. Jeroen helpt je om te vertrouwen op je intuïtie en je primaire reactie. Dat is ook waarom hij gesprekken met kinderen zo leuk vindt: zij zijn ontwapenend, grappig en reageren direct, zowel verbaal als non-verbaal.

Jeroen Windhorst
Telefoon: 06-27230547
'Vertrouw op je primaire reactie'