Maar hoe dan?

Maar hoe dan? Met een aansporing alleen doorbreek je geen patronen. Daarvoor is meer nodig. Werkgevers die zich hiervan bewust zijn kiezen er daarom voor medewerkers te faciliteren in het verbeteren van hun gespreksvaardigheden.

Dit heeft een positief op effect op werkrelaties, het welzijn van medewerkers, hun persoonlijk leiderschap en het nemen van eigen regie. Voor werkgevers zijn er veel redenen om de gespreksvaardigheid van medewerkers te willen vergroten: het draagt bij aan een positieve (gespreks-) cultuur, het verandervermogen, de innovatiekracht en de kwaliteit van besluiten. ‘Giving voice’ en ‘speak up behaviour’ hebben aantoonbaar positieve effecten op de samenwerking en voordelen voor zowel organisatie als individu. Mensen willen met elkaar praten en vinden het steeds vanzelfsprekender dat hun stem ook op het werk wordt gehoord. Niet alleen door hun collega’s, maar ook door hun leiders. De wisselwerking met een gevoel van veiligheid is sterk: gespreksvaardigheid vergroot de (psychologische en sociale) veiligheid onder medewerkers en vice versa. Steeds meer leiders hebben hier aandacht voor.

RECHTDOORZEE HELPT

Mensen die voor een spannend gesprek staan op het werk kunnen dat met een van onze gesprekshelpers voorbereiden en oefenen. In een korte, laagdrempelige interventie, gericht op hun specifieke situatie. Met onze aanpak helpen we mensen in korte tijd het verschil te maken:

Recht: Communiceren op zo’n manier dat je recht doet aan jezelf én aan de ander.

Door: Er is maar één manier en dat is dwars door je eigen twijfels en angsten heen.

Zee: Juist als het stormt en het ‘water’ woelig is, is het belangrijk om je uit te spreken.

We werken volgens de nieuwste inzichten op het gebied van gedragsverandering en ontwikkelden een unieke aanpak op basis van sociale psychologie.

Zo stimuleren en helpen we medewerkers om zich uit te spreken, vooral in situaties die ze lastig vinden. Dat vergroot niet alleen hun werkplezier en duurzame inzetbaarheid, maar ook hun bijdrage aan de organisatie.
 

terug naar werkgevers